Mồi câu cá trê

Mồi câu cá trê làm từ gan gà

Tôi không cần giới thiệu thêm về cá trê. Tôi nghĩ tất cả những người câu cá đều biết đến loài cá này. Loại cá này sống ngoài tự nhiên hoang dã nhiều . Nó…

146 Likes Comment