Đồ nghề đi câu

Đi câu bạn cần chuẩn bị những gì?

Một số bạn thích đi câu thường hỏi nên mua loại đồ câu nào và giá bao nhiêu, tôi sẽ mang đồ nghề câu Đài nói chung làm ví dụ. Hộp đồ câu Cần câu…

145 Likes Comment