Cân phao 4 bước nổi 2 nấc câu

174 Likes Comment
Cân phao câu đài đơn giản

Bước 1: Gắn chì lớn hơn độ nổi của phao, để cho phao hoàn toàn ngập dưới nước.

Bước 2: Chỉnh phao lên, để phao nổi 1-2 nấc. Xong luôn công đoạn tìm đáy. Lưu ý chỉnh dí/vít đầu cần ngập nước.

Bước 3: Kéo phao xuống 1 đoạn bằng độ dài của thẻo, khoảng 10-20cm. Kết hợp với cắt chỉnh chì cho tới khi phao nổi 4 nấc là được.

Bước 4: Tiếp đến là cân phao khi đã móc mồi, chỉnh chì để phao chỉ còn nổi lên 2 nấc là đẹp.

Sưu tầm Tiktok câu cá

You might like

About the Author: Tập tành Câu cá

Thích câu cá ngoài đồng ruộng, ao hồ tự nhiên. Nhưng ai rủ câu hồ dịch vụ thì cũng đi luôn!