You might like

About the Author: Tập tành Câu cá

Thích câu cá ngoài đồng ruộng, ao hồ tự nhiên. Nhưng ai rủ câu hồ dịch vụ thì cũng đi luôn!