Mùa Thu đến rồi! Câu cá vùng nước sâu hay nông đây?

Thu về, đi câu chọn nước nông hay sâu?

Thu phân là tiết khí thứ 16 trong số 24 tiết khí theo lịch Trung Quốc cổ đại , có một câu cổ ngữ “một cơn mưa Thu một cơn lạnh”. Sự xuất hiện của…

139 Likes Comment