Cá sin sít tuổi thơ

4 Likes Comment

Rô đồng hàng đẹp

29A báo cá. Toàn hàng víp. Mỗi tội hơi nắng

11 Likes Comment

Hugo một cặp

81- Trần Huy: 81 báo cặp hugo 4,3 kg. Một em: 2,5kg. Một em:1,8kg. Đóng phê lòi.

44 Likes Comment

Cá lóc to trà bá 3kg

93 – Quoc Hung – câu lure ở Bù Đốp chiều 18/06/2021

39 Likes Comment

Tưởng trê phi ai dè trắm đen 12kg

88 – Chu Bá Chiến – báo cá đêm 16/06/2021

31 Likes Comment

Cá chuối khơ khớ

36 – Phan Đăng báo cá ngày 15/06/2021

39 Likes Comment

Câu lure trắm cỏ

24 – Hoàng Vinh – trắm có 8kg

39 Likes Comment

Chỉ là cá chép vàng thôi mà

43 – Trinh Quy Quang báo cá chiều 15/06/2021

39 Likes Comment